Op deze pagina kan u informatie vinden over de tarieven.

Deze praktijk werkt sinds 1/05/2022 niet meer volgens de RIZIV-conventie.

Verplichte verzekering

  • U moet aan een aantal voorwaarden voldoen, opdat u kunt rekenen op een terugbetaling van uw ziekenfonds. De meeste stoornissen worden terugbetaald via de verplichte verzekering.  De terugbetalingsmodaliteiten kan u steeds terugvinden op de website van het RIZIV. Zo bent u steeds op de hoogte van de laatste wijzigingen.

  • Via onderstaande link kunt u een overzicht vinden van de tarieven voor logopedieverstrekkingen vanaf 1 april 2024.

Aanvullende verzekering

  • Indien er geen terugbetaling  (meer) mogelijk is via de verplichte ziekteverzekering, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via de aanvullende ziekteverzekering. Voorwaarden en tarieven voor terugbetaling zijn in dat geval afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Meer informatie hierover krijgt u bij aanmelding indien van toepassing.

Annuleren

  • Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Indien uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Ook als de therapieën op school doorgaan, moeten uitstappen (schoolreis, toneel, …) en verlofdagen (pedagogische studiedagen, afwezigheden i.v.m. religie,… ) steeds tijdig door jullie worden doorgegeven.

    Op deze manier kunnen wij andere patiënten verder helpen. Bij nalatigheid hiervan zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Voor het effect van therapie, is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden.

Terugbetaling voor het logopedisch onderzoek is enkel mogelijk indien er therapie wordt opgestart.